Sponsorer

A-Team er et non-profit foretagende. Vi har været støttet af sponsorer fra den spæde start i foråret 2014. Alle sponsorerer har bidraget med samme beløb til A-Team. Vi er utrolig taknemmelige for deres støtte.

Sponsorpengene går bl.a. til:

Vores fantastiske sponsorer

Sopra

Sopra arbejder med og omkring børn, unge og voksne med en udviklingsforstyrrelse eksempelvis Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) (herunder Aspergers syndrom), ADHD og Tourette syndrom. Vores arbejde tager udgangspunkt i, at vi vil ruste børnene, de unge og de voksne til at være selvstændige aktører i deres eget liv.

Overlevelsesguiden

Overlevelsesguidens formål er at sprede viden om autisme og ADHD blandt andet gennem en online vidensbank og via foredrag om livet med autisme og ADHD med et "set indefra" perspektiv.

Psykologisk Ressource Center

Psykologisk Ressource Center er specialiserede i og stærkt optagede af at arbejde med, når livet berøres af Autismespektrum tilstande, herunder Aspergers Syndrom, og ADHD tilstande. Vores arbejde med Autismetilstande og ADHD tilstande spænder vidt – fra personlig rådgivning til undervisning – fra forskning til konkret udformning af pædagogik.

Skolen Sputnik

SkolenSputnik tilbyder skoledagbehandling for elever op til 10 klasse, STU uddannelse, HF-IN mentorstøtte, samt kollegie / hybel tilbud. Vi skaber udviklings og læringsmiljøer der tager udgangspunkt i den enkelte til alle vores elever, unge og voksne der har forskellige udfordringer, ønsker, diagnoser og behov.

Mir Skolerne

Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser.

Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i. ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være eleverne primære vanskelighed.

go between

Formål hos go between er at skabe trivsel og udvikling. Dette sker bedst ved at øge den enkeltes forståelse af sig selv, samtidig med omgivelserne støttes i at tilpasse deres krav og forventninger ud fra hvad det betyder for den konkrete person at have ASF eller ADHD.
Når jeg går ind i en opgave, er formålet at formidle og implementere den viden, der kan gøre fagfolk bedre til at udføre deres arbejde, end før jeg blev tilknyttet som konsulent.
Udfordringen er at kunne analysere problemstillingen og komme med brugbare løsninger, hvis formål er at skabe livskvalitet for borgeren med ASF eller ADHD, og bedre arbejdsvilkår for fagfolkene.

Neuro-Team

Neuro-Team er et tværfagligt konsulent-team med specialeområde inden for udviklingsforstyrrelser – herunder Autismespektrumforstyrrelser, Aspergers Syndrom, ADHD og tilgrænsende tilstande.
I vores arbejde tilstræber vi at arbejde med åbenhed og tydelighed, hvilket understøttes gennem brug af visuelle virkemidler - herunder skrift og billeder.
…og vi arbejder i dette felt, fordi vi brænder for at støtte udviklingen af livskvalitet sammen med mennesker, der er udfordrede i deres liv.

Det Nationale Autismeinstitut

Det Nationale Autismes formål er at udvikle og drive uddannelses- og beskæftigelsesorienterede indsatser indenfor autismeområdet, med henblik på at skabe de bedste mulige vilkår for mennesker med autisme, og fremme deres muligheder for en tættere tilknytning til uddannelseslivet og arbejdsmarkedet.
Det Nationale Autismeinstitut er ejet af Landsforeningen autisme.

Vivamus

Vivamus Aps er en virksomhed med opholdssteder, botræningshuse og lejligheder for unge i alderen 12-25 år med diagnoser indenfor autismespektret (ASF) & ADHD og komorbiditet.

Spektrumshop

Spektrumshop, som oprindeligt blev startet af Landsforeningen autisme, er en webshop, der har fokus på at gøre livet lettere og mere indholdsrigt for personer med kognitive vanskeligheder ved at sælge produkter, der øger deres muligheder for at mestre livet på en værdig måde. I spektrumshop lægger vi stor vægt på at give noget tilbage til det område, vi udspringer samt og at tage socialt ansvar. Derfor er vores sansedyner produceret af mennesker med autisme og vores medarbejdere er hovedsalig mennesker i skåne- eller flexjob. Når DU handler hos spektrumshop, er du således med til at tage et socialt ansvar.

Sparta

A-Team er også meget glade for det fine sponsorat fra Sparta, som består af gratis startnummer (til medlemmer af Forening A-Team) til en række af deres velorganiserede løb.