Fokusløb

Grundet Coronasituationen har vi p.t. ingen fokusløb. A-teams bestyrelse følger situationen nøje.

Et fokusløb er et særlig udvalgt løb, hvor vi har opmærksomhed på at skabe gode og trygge rammer, så A-Team's løbere kan deltage på tværs af forskellige forudsætninger.

Ved fokusløb er der:
  • En basecamp for løberne før, under og efter løbet. Basecampen skal sikre, at både løberne og hepperne har et samlingssted.
  • Mulighed for at få støtte i forbindelse med deltagelse
  • A-Team medalje
  • A-Team diplom til alle deltagere.

Ingen løb i kalenderen